Mějte rádi své tělo a dejte mu to znát…

Kruhový trénink

Kruhový trénink je vysokointenzivní intvervalové cvičení, při kterém se na 10 -15ti stanovštích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterém následuje krátká, standardně 15 - 20ti vteřinová pauza na přesun na další stanoviště. Za 1 trénink se 1 "kruháč" projede 3-4x. Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se po sobe vždy procvičovala jiná partie. Název kruhový trénink je odvozen z rozložení jednotlivých stanovišť, kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu.