Mějte rádi své tělo a dejte mu to znát…

Podmínky pro využívání permanentek a dárkových poukázek na masáže

Podmínky pro využívání permanentek a dárkových poukázek na masáže:

Permanentky se vydávají pouze na konkrétní procedury.
Dárkové poukázky mohou být na konkrétní proceduru nebo na finanční částku. Dle výběru klienta.

Permanentka je nepřenosná, lze ji uplatnit pouze pro osobu, na jejíž jméno je vystavena. Masér může požadovat prokázání totožnosti.
Dárková poukázka není vázaná na konkrétní osobu. V době platnosti může být využita kýmkoliv.

Platnost permanentek a dárkových poukázek je časově omezená. Po vypršení vyznačené platnosti je kartička neplatná a nelze ji již vyžít. Veškeré nevyčerpané procedury bez náhrady propadají.

Zákazník je povinen před procedurou předložit masérovi permanentku nebo dárkovou poukázku pro vyznačení čerpání. V případě, že zákazník kartičku nepředloží, nebude mu umožněno proceduru  čerpat z ní a platí ji v hotovosti dle ceníku jako běžní zákazníci.

Veškeré procedury, permanentky a dárkové poukázky lze hradit hotově nebo kartou.

Při zrušení termínu méně než 24hodin před procedurou, termín bez náhrady propadá.

Zakoupená permanentka nebo dárková poukázka je nevratná. Vrácení peněz za nevyčerpané procedury není možné.

Permanentky typu 5+1 zdarma ( klient uhradí 5 stejných procedur a 1 navíc má zdarma) mají fixní platnost 2 měsíce. Prodloužení platnosti permanentky není možné, vyjma relevantních lékařsky doložených zdravotních problémů.
Permanentky typu 10+2 zdarma ( klient uhradí 10 stejných procedur a 2 navíc má zdarma) mají fixní platnost 4 měsíce. Prodloužení platnosti permanentky není možné, vyjma relevantních lékařsky doložených zdravotních problémů.
Dárkové poukázky mají fixní platnost 6 měsíců od data pořízení. Prodloužení platnosti dárkové poukázky není možné.

Permanentky typu 10+2 jsou v prodeji stále. Permanentky typu 5+1 jsou v prodeji vždy jen po určitou dobu nebo akci. Dárkové poukázky jsou v prodeji stále.

Při nákupu permanentky má kupující možnost posunout začátek platnosti až o 1 měsíc dopředu. Např. Permanentka 10+2 zdarma na masáž zad v délce 45minut je zakoupená 1.ledna. Začátek platnosti může být posunut až do dne 1.února, kdy v tomto případě bude čtyřměsíční platnost končit 31.května. Poté její platnost zanikne.
Takto posunutou permanentku není možné využít před stanoveným termínem platnosti.
Není podmínkou, že permanentka musí začínat prvním dnem měsíce. Záleží na kupujícím, jakým způsobem ji bude chtít využívat.

Zakoupením permanentky zákazník stvrzuje, že se seznámil a porozuměl ceníku, storno poplatkům, provoznímu řádu a podmínkám pro využívání permanentek

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit bez náhrady permanentku při hrubém či opakovaném porušení podmínek pro čerpání permanentky a jiných citovaných ustanovení.

V případě pochybností o manipulaci s permanentkou či dárkovou poukázkou ( změna data pořízení, případně padělání aj. ), tato permanentka nebo dárková poukázka pozbývá platnosti, a bude osobě, která s kartičkou přišla, odebrána a znehodnocena. Následně bude celá záležitost předána Policii ČR k prošetření. Zde může hrozit odnětí svobody až na dvě léta. Přemýšlejte, zda Vám to stojí za tich pár masáží.

Měnit a doplňovat tyto podmínky může pouze provozovatel. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem vydání.

V Kolíně dne 1.8.2019                                                                        Vydala Lena Hanzíková, Masérka Relax Me