Mějte rádi své tělo a dejte mu to znát…

Provozní Řád

RelaxMe

Provozovatel: Bc.Veronika Mňuková, IČ: 07918101, bytem: Benešova 968, Kolín II, 280 02

 

Provozní řád:

 

 • Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele.

 

 • Návštěvník studia RelaxMe je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

 

 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před první návštěvou studia nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem. Za zdravotní stav cvičenců nenese studio RelaxMe žádnou zodpovědnost.

 

 • Provozní doba studia je dle vypsaných lekcí.

 

 • Součástí studia RelaxMe je vstupní místnost s recepcí, 1 masérna, 1 cvičební sál, relaxační místnost, šatny se sociálním zařízením zvlášť pro ženy a pro muže, zázemí pro zaměstnance, úklidová místnost

 

 

 • Do studia RelaxMe je povolen vstup pouze osobám starším 15 let. Děti a mládež do 15 let mají povolený vstup pouze v doprovodu odpovědných osob starších 18 let nebo trenéra. Tento doprovod pak přebírá plnou zodpovědnost za případné škody na zdraví nebo škody na majetku provozovatele.

 

 • Do jógového studia RelaxMe platí zákaz vstupu se zvířaty.

 

 • Do prostor studia RelaxMe je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem omamných látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory studia opustily.

 

 • Ve vstupním prostoru je každý povinen se přezout do čisté sportovní obuvi, případně jít na boso. V šatně je každý povinen dát si svoje osobní věci do uzamykatelné šatní skříňky a klíč od skříňky vzít s sebou do cvičebních prostor. Pokud tak návštěvník neučiní a bude mu cokoli odcizeno, nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody.

 

 • Vstup do cvičebních prostor je povolen pouze ve vhodném a čistém sportovním oblečení. Každý cvičící je povinen používat během cvičení ručník – zejména při cvičení na podložkách.

 

 • Každý návštěvník je povinen udržovat v prostorách studia RelaxMe pořádek – po cvičení po sobě uklízet cvičební pomůcky, nerušit ostatní hlasitým hovorem, dodržovat zásady bezpečnosti při cvičení. Při cvičení nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků, nesmí poškozovat majetek provozovatele.

 

 • V případě zjištění poškození jakéhokoliv vybavení (podložek, míčů, bločků, pásků, relaxačních polštářů a dalších cvičebních pomůcek) je návštěvník povinen to nahlásit obsluze studia RelaxMe.

 

 • Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do míst vyhrazených pro zaměstnance.

 

 

 • Případné poranění je třeba neprodleně nahlásit obsluze a ta zajistí ošetření. Lékárnička je umístěna v zázemí pro zaměstnance.

 

 • Ve všech prostorách  studia RelaxMe je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a dalších omamných látek.

 

 

 • Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 

 • V prostorách platí zákaz pořizování záznamů bez přechozího souhlasu provozovatele.

 

 • Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.

 

 • Pro rezervace na skupinové lekce je možné využít rezervační systém, platí podmínky rezervace uvedené na www.relaxme.cz a v prostorách studia na nástěnce. Do studia RelaxMe je možné přijít kdykoliv po telefonické či emailové domluvě, či v průběhu vypsaných lekcí.

 

 • Pokud se nemůžete na lekci dostavit, je nutné se do 14 hodin daného dne odhlásit z rezervačního systému. V případě, že se nedostanete na internet, omluvte se formou SMS či telefonicky. Jedná-li se o lekci konanou dopoledne, odhlašujte se nejpozději do 19 hodin předešlého dne.

 

 • Prostory studia je nutné opustit do 30 minut po poslední cvičební lekci.

 

 

Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce. Cvičební pomůcky se pravidelně dezinfikují.

 

 • Osobou zodpovědnou za provoz, údržbu a úklid studia RelaxMe je provozovatelka Bc.Veronika Mňuková, DiS.

 

Tento Provozní řád platí od 19. 12. 2018.